Etik och Code of Conduct

Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor för oss.

Vi ställer krav på våra leverantörer att följa de regler och rekommendationer som sats upp både nationellt och internationellt. Våra grossister arbetar löpande med att ställa krav på sina underleverantörer om hur de behandlar sina medarbetare samt frågor som rör miljön.

Social uppförandekod

Våra grossister anser det mycket viktigt att gentemot sina kunder och leverantörer visa att man respekterar olika länders legala krav jämte internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. Deras uppförandekod, Code of Conduct, appliceras på alla fabriker som är inblandade i produktionen av våra produkter. Samtidigt som vi är medvetna om hur olika legala och kulturella förhållanden styr fabriker som verkar runt om i världen, så visar denna uppförandekod baskraven som alla fabriker måste uppfylla för att få göra affärer med våra leverantörer. Code of Conduct är ett avtal som leverantörerna och dess underleverantörer förbinder sig att följa och som bl.a. föreskriver att leverantören ska följa lagkrav samt ge kontrollpersonal full tillgång till fabrikerna och data för kontroll avseende leverantörens efterlevnad av reglerna. Code of Conduct innehåller vidare punkter som gäller icke-diskriminering, förbud mot barnarbete, löner och arbetstider, arbetsförhållanden och friheten att organisera sig fackligt.

Code of Conduct Organisation (COC)

Våra leverantörers inspektörer är utbildade enligt SA8000 och ISO 140001 standard. Vi anlitar oss också av externa kontrollorganisationer som tillsammans med våra egna leverantörers inspektörer gör regelbundna oanmälda kontrollbesök på fabrikerna, dock minst 4 gånger per år.

BSCI

BSCI har skapats av ledande detaljhandelskedjor i Europa med avsikt att arbeta med en gemensam kod, gemensamma leverantörregister och externa revisorer. De flesta av våra leverantörer är medlemmar. De ser BSCI som framtidens modell och en chans för att benschmarka sin egen COC organisation.

Europeisk produktion

Vi satsar också tillsammans med många av våra leverantörer på att utnyttja de fabriker som finns i Europa för att framställa så många av våra produkter som möjligt. Exempelvis tillverkas en stor del av våra pennor numer i Tyskland.


Förenade Nationernas Konvetion om barnens rättigheter, paragraf 32:1 "Medlemsstaterna erkänner barnets rätt att vara skyddat från ekonomisk exploatering och från något utförande av arbete som kan vara riskfyllt eller inkräktar på barnets utbildning, eller vara skadligt för barnens hälsa eller psykiska, mentala eller sociala utveckling."hej@tuppreklam.se

TUPP reklam AB
Törelvägen 160
906 28 Umeå

Org.nr. 556915-2001
VAT SE556915200101

Priserna på våra reklamartiklar och profilprodukter är angivna exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för prisändringar och fel.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.