Skatteregler

Flera kunder har hört av sig till oss med frågor om beskattning av profilprodukter, presentreklam, gåvor, profilkläder och liknande varumärkesstärkande produkter.

Denna guide gällande skatteregler för profilprodukter ger en fingervisning vad som är avdragsgillt för givaren och skattefritt för mottagaren. Är du osäker, kontrollera alltid med Skatteverket. Guiden är uppdaterad med gällande belopp 1 maj 2022.

Reklamgåva
- Enklare produkter som saknar personlig karaktär och som oftast är märkta med givarens varumärke/logotyp eller reklamtext.

Förutsättningar:
Förhållandevis billiga och enkla produkter, såsom t ex t-shirts, pennor, reflexer, isskrapor m.m. Det fanns fram till 31 december 2017 ingen fast beloppsgräns på dessa produkter. Högsta förvaltningsdomstolen (se längst ner på denna sida) medgav ett företag avdrag för reklamgåvor vars inköpspris inte översteg 350,00 kr (inkl. moms).

Skatteverket har den 1 januari 2018 fastslagit ett maxbelopp på 300 kr exkl moms per person.


Julgåva
- Julklapp till anställd.

Förutsättningar:
Högst 500 kronor inkl moms. (ändrat från och med 2021)
Tänk på att beloppet är inkl moms. Exakt vilket belopp exkl moms du kan använda beror på vad det är för typ av produkter då exempelvis godis och livsmedel har 12% moms, böcker 6% och de flesta andra gåvor 25%.


Jubileumsgåva
- Gåva till anställd när företaget firar 25-, 50-, 75-, eller 100-årsjubileum.

Förutsättningar:
Högst 1.500 kronor inkl moms. (ändrat från och med 2021)


Minnesgåva
- Gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör.
Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Förutsättningar:
Högst 15.000 kronor inkl moms, får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Jul- jubileums- och minnesgåvor beskattas från första kronan om marknadsvärdet överstiger gränsbeloppen ovan. Gåvorna får heller inte vara kontanter eller presentkort som kan omvandlas till kontanter. Om den anställde ber arbetsgivaren att skänka pengar till en ideell organisation istället för julgåva räknas detta som lön. Om arbetsgivaren däremot själv väljer att istället för julgåvor till anställda ge pengar till en ideell organisation beskattas inte den anställde.


Representationsgåva
- Gåvor avsedda för att bidra till bra relationer mellan exempelvis företag.

Förutsättningar:
Högst 300 kronor exkl moms per person. Gåvan måste också ha ett tydligt samband med företagets verksamhet. (ändrat från och med 1 januari 2018)

För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex att gåvan överlämnas i samband med ett affärsmöte eller uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum.

Gåvor som lämnas i samband med helger eller personliga högtidsdagar räknas inte som avdragsgilla representationsgåvor. Detsamma gäller kransar eller blommor som lämnas i samband med dödsfall. Dessa gåvor har enligt Skatteverket ett alltför stort inslag av personlig generositet.


Profilkläder i arbetet
- Kläder som är lämpliga att ha i sin tjänst och som inte lämpligen kan användas privat.

Förutsättningar:
Kläderna anpassade för tjänsten. Logotyp eller annan symbol varaktigt applicerad. Appliceringen skall göra att kläderna märkbart avviker från vanliga kläder.


Coronoagåva 2020 och 2021
- Detta var en speciell extragåva som uppkom under pandemiåret 2020 och gällde även under 2021.
Riksdagen fattade den 25 februari 2021 beslut om att "coronagåvan" även ska gälla 2021.

Förutsättningar:
För 2021 gäller högst 2.000 kronor inkl moms. Denna gåva är utöver de övriga godkända gåvorna (exempelvis julgåvan). Beloppet är inklusive moms vilket innebär att det exakta belopp företagen kan handla gåvor för beror på vilken typ av gåva det rör sig om då momssatserna är olika. Exempelvis 12% på godis- och livsmedel, 6% på böcker och de flesta övriga produkter 25%.
Det högre beloppet trädde i kraft 1 maj 2021 men gäller retroaktivt sedan 1 januari 2021.

För 2020 var beloppet högst 1.000 kronor inkl moms.

Högsta förvaltningsrättens avgörande gällande reklamgåva
Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) fastställde år 2010 Kammarrätten i Jönköpings dom och medgav ett företag avdrag för reklamgåvor vars inköpspris inte översteg 350,00 kr (inkl. moms). Skatteverket hade yrkat att avdrag endast skulle medges för reklamgåvor med inköpspris om högst 180,00 per styck (exkl. moms).

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i lagen saknas beloppsramar för avdrag för utgifter för reklamgåvor. Det innebär att bedömningen av vad som kan anses vara beloppsmässigt godtagbart avdrag måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet.

Enligt bedömningen får de artiklar som Kammarrätten godtagit i det aktuella fallet anses utgöra sådana reklamgåvor av enklare slag och ringa värde som inte omfattas av avdragsförbudet för gåvor. Artiklarna bestod av ståltermosar, diverse klädesplagg och guldpennor med företaget logotyp.

Genom denna dom är Skatteverkets ställningstagande från 2007 överspelat i den del det avser reklamgåva. Hela domen går att läsa på följande länk.

Denna doms beloppsgränser upphörde 1 januari 2018 och fastställt belopp är 300 kr exkl moms och person.Observera att denna guide precis som övrigt material på vår hemsida omfattas av copyright, men du får jättegärna länka till den.


hej@tuppreklam.se

TUPP reklam AB
Törelvägen 160
906 28 Umeå

Org.nr. 556915-2001
VAT SE556915200101

Priserna på våra reklamartiklar och profilprodukter är angivna exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för prisändringar och fel.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.