Miljö- och producentansvar

Vi på TUPP reklam är professionella köpare av svenska och utländska varor. Genom att vi importerar varor till Sverige räknas vi som producenter. Som producenter har vi ett producentansvar. Det innebär att vi ansvarar för att samla in och ta om hand produkter som inte används längre och som inte fungerar. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå målen om en hållbar miljö. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för sex produktgrupper förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur) samt batterier.

Genom att vara anslutna till El-kretsen och FTI (f.d. REPA) via svenska miljöavgifter får vi hjälp i vårt producentansvar. El-kretsen har funnit sedan 2001 och bildades av näringslivet i syfte att omhänderta oanvändbar elektronik. El-kretsens uppgift är att hjälpa producenter att uppfylla sitt lagstadgade producentansvar och erbjuder därför ett rikstäckande insamlingssystem. FTI, å sin sida, är näringslivets lösning för förpackningar av plast, metall, papper, kartong och wellpapp. FTIs uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Genom att betala förpackningsavgifter till FTI fullgör företagen de krav som ställs på dem i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).

Vårt aktuella anslutningsbevis till FTI hittar du på denna länk.

För att minska antalet transporter så trycks, graveras och broderas våra produkter direkt hos våra leverantörer för direktlevereras till dig.
hej@tuppreklam.se

TUPP reklam AB
Törelvägen 160
906 28 Umeå

Org.nr. 556915-2001
VAT SE556915200101

Priserna på våra reklamartiklar och profilprodukter är angivna exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för prisändringar och fel.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.