Code of Conduct


- Leverantören förbinder sig att följa överenskomna regler, lagar och konventioner (ILO*, FN-konventioner och industristandarder).

- Barnarbete, definierat utifrån FN konventioner och ILO, får inte förekomma. Det är också viktigt att ungdomar mellan 15-17 år inte utför arbete som en vuxen.

- Anställda ska ha rätt att organisera sig samt bli medlemmar i fackföreningar. Företaget ska ha en öppen inställning till fackföreningsarbete.

- Leverantören ska stödja mänskliga rättigheter. Därför är diskriminering utifrån ras, nationalitet, hudfärg, religion, kön, politisk uppfattning, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, social status eller funktionsnedsättning förbjudet.

- Anställdas löner ska uppfylla landets lagstadgade minimilön. Visar det sig att den inte går att leva på uppmanas leverantören att höja lönerna.

- Arbetstiden får inte överstiga 48 timmar i veckan annat än i undantagsfall. De anställda har rätt till minst en ledig dag i veckan.

- Leverantören ska eftersträva och upprätthålla en så säker och hälsosam arbetsplats som möjligt och därför arbeta aktivt för att reducera risken för olyckor.

- Inget arbete får utföras ofrivilligt eller med tvång. Arbetsrättslagar och regler måste följas.

- Leverantörerna bör ha ett utarbetat arbetsmiljöprogram. Finns inte det bör de kunna visa på en miljöpolicy eller hur de på annat sätt arbetar för bättre miljöhänsyn.

- Leverantörer ska kunna visa hur de uppfyller Code of Conduct. De bör även kunna visa hur de arbetar mot alla former av mutor, korruption och utpressning.

- Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, vilka har som mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa.

*Code of Conduct Organisation (COC). Våra fabriker och leverantörer har inspektörer som är utbildade enligt SA8000 och ISO 140001 standard. Deras uppgift är att se till att hållpunkterna följs. Vi stödjer också externa kontrollorganisationer som tillsammans med fabriksinspektörerna gör regelbundna och oanmälda kontrollbesök på fabrikerna, dock minst fyra gånger per år.

BSCI
BSCI består av de ledande detaljhandelskedjorna i Europa. Organisationen har till uppgift att arbeta fram en gemensam kod, gemensamma leverantörsregister samt gemensamma externa revisorer. Merparten av våra leverantörer är medlemmar. Leverantörerna ser BSCI som en möjlighet att marknadsföra sitt CSR-arbete än mer.


hej@tuppreklam.se

TUPP reklam AB
Törelvägen 160
906 28 Umeå

Org.nr. 556915-2001
VAT SE556915200101

Priserna på våra reklamartiklar och profilprodukter är angivna exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för prisändringar och fel.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.