Certifiering av produktmedia

Produktsäkerhet i vårt sortiment har alltid högsta prioritet

TUPP reklam gör sitt bästa för att garantera produktsäkerhet. Trots allt innebär produktsäkerhet också säkerhet för våra kunder. Våra produkter testas därför inte bara på funktionalitet och kvalitet, utan också säkerhet.

Lagar och regler
Vi låter testa alla våra produkter av certifierade testorgan för att försäkra oss om att våra produkter lever upp till gällande regelverk när det gäller säkerhet. Vi frågar också våra leverantörer om dokumentation som bekräftar att produkterna möter våra specificerade önskemål samt specificeringar i rådande lagstiftning.

Det finns många olika lagar och regler som tillämpas på våra produkter, Här är några exempel:
- Generella produktssäkerhetsdirektiv (2001/95/C): angående generell produktsäkerhet.
- Säkerhetsdirektiv för leksaker (2009/48/EC): angående produktsäkerhet för leksaker.
- REACH-förordning (EC) No. 1907/2006): angående registrering, utvärdering, auktorisering och restriktioner av kemikalier.
- EMC-direktiv (2004/108/EC, new 2014/30/EU): angående elektromagnetisk kompatibilitet av elektroniska produkter.
- RoHS (2011/65/EU): angående restriktioner om användning farliga substanser i elektroniska produkter.
- Matsäkerhetsdirektiv (EC) No. 1935/2004): angående material och produkter som har tilltänkt användning och kontakt med mat.
- Kosmetikadirektiv (76/768/EEG): angående material och produkter som kommer i kontakt med huden, exempelvis läppcerat.

Europeisk certifiering - en kontinuerlig process
Listan ovan är inte komplett, men kan ge dig en inblick i omfattningen och komplexiteten av de regler som tillämpas på produkterna i vårt sortiment. Från dessa lagar följer också nationella standarder och regler, som våra produkter också testas för. Vi tillsammans med våra leverantörer lägger mycket tid på att färdigställa produktbeskrivningar. Dessutom måste alla hållas sig uppdaterade på eventuella förändringar av lagar och regler för att kunna garantera säkerheten hos våra produkter.

Ta kontakt om du vill se certifikat för någon av våra produkter.

Vi vet att även ett lågt pris har ett pris, och det är ett pris vi aldrig kommer att vara villiga att betala.

Beställ reklamartiklar och företagsreklam med tryck hos TUPP reklam - Ett säkert val!hej@tuppreklam.se

TUPP reklam AB
Törelvägen 160
906 28 Umeå

Org.nr. 556915-2001
VAT SE556915200101

Priserna på våra reklamartiklar och profilprodukter är angivna exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för prisändringar och fel.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.