Plastmixer

Att använda olika förnyelsebara ämnen för att kunna minska andelen fossil plast i olika produkter är ofta något som är en bra miljöanpassning där produkterna av olika anledningar är olämpliga att tillverkas helt av förnyelsebara ämnen, exempelvis hållbarheten. Dock finns det vissa produkter som inte får innehålla den typen av plastmixer.

Idag finns det en mängd pennor och andra produkter som har exempelvis bambufiber eller vetehalmstrå i kombination med en del fossil plast. Tyvärr förekommer denna typ av mix även på produkter som kommer i kontakt med livsmedel (matlådor, vattenflaskor, muggar, bestick etc.).
Livsmedelsverket har nyligen meddelat att sådana mixer inte är tillåtna. Vi tog då ansvar och tog bort dessa produkter direkt. Tyvärr förekommer det att sådana produkter fortfarande säljs, antingen för att företagen inte uppmärksammat hur lagarna ser ut, eller för att man helt enkelt inte anser att svensk lagstiftning får avvika ifrån EU-gemensam lagstiftning. Det kan vara rätt, men tills detta är prövat i domstol har vi valt att ta det säkra före det osäkra och tog bort dessa produkter. Flera EU-länder har också totalt förbjudit import eller produktion av dessa produkter, exempelvis Finland.

Hittar du en matlåda eller en mugg där det står att den är tillverkad av olika plastmixer, köp den inte. Det finns bättre alternativ. Många matlådor är idag tillverkade av glas eller stål, ett bra alternativ om man vill undvika plast. Likaså för muggar, här finns också bra alternativ, exempelvis take-awaymuggar i keramik då plastmixmuggarna ofta var av take-awaymodell. Är produkten däremot tillverkad av solid 100% bambu är det inga problem att använda den, exempelvis våra bambubestick. Det är först när man tillsätter plast som de inte är tillåtna.

Livsmedelsverket skriver i mailkontakt till oss (december 2020),
”Lagstiftningen som gör gällande att bambu inte får tillsattas i plast är EU-förordning 10/2011. Den gäller för alla plastprodukter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, även bioplaster.

I artikel 5.1 i förordningen så går att läsa att endast ämnen som ingår i unionsförteckningen över godkända ämnen i bilaga I får användas avsiktligt vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast. För att ett ämne ska komma på unionsförteckningen krävs det att företag som vill använda det ansöker om ett godkännande i enlighet med EU:s ramförordning (EG) nr 1935/2004 om kontaktmaterial.

Bambu återfinns inte på unionsförteckningen och är således inte godkänt att använda i plastprodukter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Detta framgår även av den ”note” som Kommissionen skrivit. Varför vi skriver ”växtfibrer” i pressmeddelandet är för att det finns fler icke godkända naturmaterial/växtfibrer som inte får användas i plast men som i vissa fall används. Även i Kommissionens note så skrivs det om bambu men även andra naturmaterial såsom majs. Det är blandningen av icke godkända naturmaterial och plast som är otillåten.

Varför det skrivs så mycket om just bambu i plast är för att har kommit många varningsmeddelanden om dessa plast-bambuprodukter då det har visat sig att det från dessa produkter kan migrera formaldehyd och/eller melamin i halter som är hälsoskadliga.

För att veta om ett ämne får förekomma i plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel behöver man gå till unionsförteckningen och se om det finns listat där.”


Mer läsning,
Livsmedelsverkets pressmeddelande 2020-12-07
Livsmedelsverkets Frågor och svar om bambu och plast i tallrikar och muggar


hej@tuppreklam.se

TUPP reklam AB
Törelvägen 160
906 28 Umeå

Org.nr. 556915-2001
VAT SE556915200101

Priserna på våra reklamartiklar och profilprodukter är angivna exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för prisändringar och fel.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.